Fri fragt over 800 DKK og 30 dages gratis returnering
Skandinavisk design & kvalitet
Bedømmelse på 4,6 og 620.000+ anmeldelser
Cart icon
image

Bæredygtighed

A Responsible Race

Siden 2020, har vores indsats for bæredygtighed været forankret i vores "A Responsible Race" strategi, der fokuserer på seks prioriterede områder.

Vi laver multifunktionelle kvalitetsprodukter, som er beregnet til at blive brugt ofte og længe, og under mange forskellige aktiviteter. Vi producerer dem under strenge, kemiske retningslinjer. Vi arbejder med fokus på cirkularitet og har sat ambitiøse mål mht. overproduktion og mere bæredygtige materialer og emballager. Vi fokuserer på vores medarbejderes trivsel og udvikling. Vi har sat CO2-reduktionsmål for 2030 og prioriteret, hvor vi skal reducere udledningen. Med vores omfattende due diligence-indsats, stræber vi efter at sikre vores leverandørers sociale og miljømæssige ansvar.

“Nature will remain our playground”, men kun hvis vi handler sammen og snart.

Tjek bæredygtighedsrapporten [ENG] her

image

Vores seks prioriterede områder

image

Slidstærke og sikre produkter

De bæredygtige produkter er kernen i "A Responsible Race." De grundlæggende principper består i at designe med henblik på bæredygtighed, ved at producere slidstærke og sikre produkter, forbrugeren kan bruge tit og ofte. Vi producerer tidløse kvalitetprodukter, der både er sikre at bruge for vores kunder og sikre for vores leverandører at fremstille.

image

Ressourcernes cirkularitet

Vi har fokuseret på at fremstille så bæredygtige produkter som muligt, så de holder længe og er fri for skadelige kemikalier, ligesom vi opfordrer vores forbrugere til at bære deres Revolution Race-produkter ofte. Et produkt, der er blevet brugt 100 gange, er 10 gange mere bæredygtigt end et produkt, der kun er blevet brugt 10 gange. Vi begrænser brugen af ressourcer, søger mere bæredygtige og genbrugte materialer og minimerer overproduktion.

image

Klimabeskyttelse

Det, at beskytte planeten og mennesket mod forurening, vandmangel samt de aktuelle klimaændringer er en prioritet, der haster - både for vores interessenter og os. Den miljøpåvirkning, vi yder fra vores egen drift, er begrænset. Det vand samt den strøm og varme, som vores medarbejdere bruger, ligesom det affald, de genererer på vores 1.000 kvadratmeter store hovedkvarter i Borås, er minimalt. Vores påvirkning stammer fra vores forsyningskædes partnere, der producerer fibre til vores stoffer, farvning og trykning af stoffer, syr vores produkter og transporterer dem til vores lagre og kunder. Vi kan begrænse vores påvirkning via vores samvittighedsfulde valg af materialer, transportformer og produktionsløsninger og ved at samarbejde med vores leverandører om de forbedringer, der gør en reel forskel. Vi måler vores emissioner og stræber efter at nå vores reduktionsmål for 2030.

image

Miljøansvar

Vi prioriterer vores arbejde med miljøbeskyttelse i forsyningskæden, baseret på vores due diligence-risikoscreening og de miljøprincipper, der er defineret i vores leverandørkodeks. Vores leverandører skal måle og indberette deres miljøpåvirkninger og gennemføre initiativer, der reducere deres påvirkninger. RevolutionRace hjælper ved at dele viden og samarbejde om at implementere processer, der har en mindre påvirkning, når det er muligt.

image

Inspirerede medarbejdere

Vi arbejder for medarbejdernes trivsel og udvikling gennem godt lederskab, rummelighed og lige muligheder. Vores personaleledelsespolitik er beskrevet i vores adfærdskodeks, personalehåndbog og arbejdsmiljøpolitik. Disse politikker definerer principperne for, hvordan vi agerer i vores daglige arbejde og over for vores forretningsforbindelser. Adfærdskodekset beskriver, hvad vi forventer af vores medarbejdere, og det de kan forvente af RevolutionRace. Det indeholder grundlæggende principper for menneskerettigheder, som ikke-forskelsbehandling, arbejdssikkerhed, forbud mod tvangs- og børnearbejde samt principper for miljøbeskyttelse, dyrevelfærd og forretningsetik, herunder fri konkurrence og undgåelse af interessekonflikter.

image

Socialt ansvar i forsyningskæden

Vi arbejder for menneskerettigheder og gode arbejdsforhold gennem hele vores forsyningskæde. Vores påvirkning af mennesker og miljøet i forsyningskæden sker uden for vores drift. Vores principper er defineret i vores leverandørkodeks, som er baseret på FN's menneskerettighedserklæring, Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO) 'Core Labour'-konventioner og de ti principper i FN's Global Compact, der definerer kerneprincipperne, som  fx fair aflønning, anstændige arbejdstider, intet tvangsarbejde eller børnearbejde. Vores leverandørkodeks gælder også alle producenternes underleverandører.

Vi bidrager til fire globale, bæredygtige udviklingsmål (SDG:s)

I 2015, definerede FN 17 globale mål for bæredygtig udvikling, der skal nås inden 2030. Vores "A Responsible Race"-strategi adresserer fire af målene for bæredygtig udvikling: Ligestilling, anstændigt arbejde og økonomisk vækst, Ansvarligt forbrug og produktion samt klimaindsats. Takket være vores strategi, adresserer vi de væsentligste emner og bidrager til en bæredygtig udvikling af samfundet, ved at reducere de negative påvirkninger, fra vores forretnings aktiviteter, og bidrage til varige forbedringer, hvor det er muligt.

 

image
image
image
image
image
image

Vores strategi, set gennem fire primæresøjler

Vores imdsats for bæredygtighed gennemsyrer alt det, vi laver, og det starter altid med vores kerne - vores produkt - for senere at involvere vores medarbejderes trivsel og udvikling, miljøansvaret via ressourcestyring for planetens skyld og konstant arbejde for menneskerettigheder , gode arbejdsforhold og beskyttelsen af vores planet, sammen med vores forsyningskæde og øvrige partnere.

Vil du vide mere?

Her er en kort opsummering af det enorme arbejde, der udføres dagligt på RevolutionRace med hensyn til bæredygtighed. Tjek vores Corporate Web og gennemgå vores bæredygtighedsarbejde og vores strategi for at få det til at ske. Vær opmærksom på, at Bæredygtighedsrapporten og indholdet på vores Corporate Web pt. kun findes på engelsk og svensk.

image
×